“Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu” – czy badając słynne postacie nauki, sztuki i biznesu można znaleźć wzór na sukces

Książka “Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu” Malcolma Gladwella to nie kolejny poradnik, lecz raczej studium poszczególnych jednostek, które osiągnęły sukces i próba zbadania jakie czynniki warunkują osiągnięcie tego celu. Autor bierze pod lupę różnych ludzi jak na przykład zespół The Beatles, czy Steve’a Jobsa. Analizuje ich pochodzenie, charakter, iloraz inteligencji, determinację i wiele innych czynników. Udaje mu się zauważyć, że wiele udanych karier łączy niekoniecznie równy talent badanych, ani poziom ich inteligencji. Tym, co jest dla nich wspólne to przede wszystkim ciężka praca.

Jak ciężko trzeba pracować na sukces i czy to wystarczy?

Malcolm Gladwell powołuje się na słynną regułę 10 tysięcy godzin, które trzeba poświęcić do osiągnięcia mistrzostwa w pewnych dziedzinach. Jednak zaznacza, że nawet ogromna pracowitość i determinacja w dążeniu do celu niczego na pewno na nie zapewni, nie gwarantuje sukcesu. Jest to owszem najlepsza droga do osiągnięcia czegoś, ale świat nie jest sprawiedliwy. Nie zawsze Ci, którzy pracują choćby najciężej dostają to, na co zasłużyli.

Ważniejsza jest suma czynników takich jak talent, praca, wytrwałość, charakter, pochodzenie i niestety również szczęście, bo nie każdy trafia na równie dobre warunki do rozwoju. Nie mamy wpływu na takie zjawiska jak wojny, kryzysy i choroby. Nie każdy rodzi się w rodzinie, która go wspiera i nie każdego stać na edukację, jaka jest mu potrzebna. Zdarzają się również fenomeny genialnych samouków, ale coraz więcej branży wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności, które nie zawsze można posiąść samemu.

Inspiracja do łamania schematów i szukania własnej drogi

“Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu” to książka, która nie daje gotowych recept. Malcolm Gladwell dochodzi wręcz do wniosku, że wszystkie poradniki kłamią, bo nie ma jednej drogi do sukcesu. Każdy, kto chce coś osiągnąć w życiu musi sam stanąć do swojej walki i się przekonać, czy to, co ma wystarczy. Wielkie postacie z tak różnych dziedzin jak prawo, nauka, muzyka, czy biznes, różnią się, nieraz skrajnie. Ich drogi mogą stać się inspiracją i wzorem, ale nawet je naśladując, idąc po ich śladach, nie można być pewnym sukcesu.Każdy, kto do czegoś dąży musi podążać wiedziony własną pasją i swoją drogą.

Z książką “Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu” Malcolma Gladwella możemy przybliżyć się do celu, ponieważ ten autor wyjątkowo potrafi odmalowywać portrety wielkich ludzi, których historie inspirują do działania. Każdy fan muzyki klasycznej pragnie przecież dowiedzieć się jak najwięcej o Mozarcie. To właśnie miłość do dziedziny, która nas fascynuje każe nam zgłębiać historię mistrzów. Ucząc się od nich i ciężko pracując, każdy może mieć swoją szansę.